TELSİZ

PMR FREKANS LİSTESİ

Lisanssız PMR FREKANS LİSTESİ

Türkiye’de ve Avrupada Kullanılan PMR446 Telsiz Frekansları Aşağıdaki gibidir.

1: 446.00625 mhz. 9: 446.10625 mhz.
2: 446.01875 mhz. 10: 446.11875 mhz
3: 446.03125 mhz. 11: 446.13125 mhz
4: 446.04375 mhz. 12: 446.14375 mhz.
5: 446.05625 mhz. 13: 446.15625 mhz.
6: 446.06875 mhz. 14: 446.16875 mhz.
7: 446.08125 mhz. 15: 446.18125 mhz.
8: 446.09375 mhz. 15: 446.19375 mhz.PMR446 TELSİZ ALT KANAL CTCS-DCS TON LİSTESİ


ALT KANAL LİSTESİ
1. 67.0
2 .71.9
3 .74.4
4 .77.0
5 .79.7
6 .82.5
7 .85.4
8 .88.5
9 .91.5
10. 94.8
11. 97.4
12. 100.0
13 .103.5
14 .107.2
15. 110.9
16 .114.8
17 .118.8
18. 123.0
19. 127.3
20. 131.8
21. 136.5
22. 141.3
23. 146.2
24 .151.4
25. 156.7
26 .162.2
27 .167.9
28. 173.8
29. 179.9
30. 186.2
31. 192.8
32. 203.5
33. 210.7
34. 218.1
35. 225.7
36 .233.6
37 .241.8
38 .250.3


PMR446 telsiz frekansları BTK bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından Avrupa mevzuatı referans alınarak halkın daha sağlıklı haberleşmesi için, halkın kullanımına açılmış frekans bandını kullanan telsiz cihazları aracılığıyla kullanılan frekanslardır.

PMR446 telsizlerin tanımı Lisanssız mobil telsiz olarak adlandırılır. Türkiye’de olduğu gibi, Avrupa ülkelerinde de aynı standartta aynı frekans aralığı kullanılmaktadır. Pmr446 frekans aralığı hem dijital hem de Analog haberleşmede kullanılmaktadır. Anolog ve dijital kanal step aralığı birbirinden farklıdır. Analog PMR446 frekanslarda 6,25 KHZ Dijital PMR446 ise 6,25/12,5 kHz olarak kullanım izni vardır.


PMR 446 lisanssız el telsizleri standart power güç aralığında çalışırlar. Bu telsiz çeşitlerinde el telsizinin gücü wat olarak tanımlanır ve bu telsizlerin çıkış güçleri 500mW (0.5W) olacak şekilde sınırlandırılmışlardır. PMR446 lisanssız el telsizlerinin antenleri sabit olup, telsiz mevzuatu gereği herhangi bir modifikasyona izin verilmemektedir. PMR446 telsizlerin yazılımı veya menüden PMR446 frekansları arasında değişim yapabilirsiniz. PMR446 telsizlerin ton seçimi yapılıp çevreden gelecek farklı konuşmaları engelleyebilirsiniz. PMR446 telsizlerin alımı yapılırken, profesyonel firma veya satıcılar tarafından progralanması halinde, sorunsuz ve parazitsiz konuşma imkanı sağlanıdır.

PMR446 telsizlerden DMR PMR446 kullanılması halinde tamemen parazitsiz ve sağlıklı haberleşme imkanına sahip olabilirsiniz. PMR446 telsizlerimizin hem dijital hem de analog olarak kripto özelliği olanları tercih edebilirsiniz.

CTCSSHz CTCSSHz CTCSSHz
167.0 14107.2 27167.9
271.9 15110.9 28173.8
374.4 16114.8 29179.9
477.0 17118.8 30186.2
579.7 18123 31192.8
682.5 19127.3 32203.5
785.4 20131.8 33210.7
888.5 21136.5 34218.1
991.5 22141.3 35225.7
1094.8 23146.2 36233.6
1197.4 24151.4 37241.8
12100.0 25156.7 38250.3
13103.5 26162.2 122*69.3